Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου & Τιμές

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για να επιβεβαιώσετε τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων.
Τηλεφωνήστε: 25930-22162

Δευτέρα - Παρασκευή
Δρομολόγια Ώρες
Αλυκή ► Ποτός & Λιμενάρια 2.703.00
Αλυκή ► Λιμένας 4.10
Κοίνυρα & Παράδεισος ► Λιμένας 2.70
Λιμενάρια ► Αλυκή & Γύρω από το νησί 3.00
Λιμενάρια ► Θεολόγος - - - 1.80
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας - - - - 3.10
Λιμένας ► Αλυκή 4.10
Λιμένας ► Κοίνυρα & Παράδεισος 2.70
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά - - - - - 1.80
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Πρίνος 11.50
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Παναγία 11.60
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος - - - - - - 2.10
Λιμένας ► Θεολόγος - - - 6.70
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά - - - - - 1.90
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - 3.105.00
Παναγία ► Λιμένας - - - - - 1.80
Ποταμιά ► Λιμένας - - - - - 1.80
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας - - - - - 3.405.30
Ποτός ► Θεολόγος - - - - 1.80
Ποτός ► Αλυκή & Γύρω από το νησί 2.70
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - 2.803.10
Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.40
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - 2.002.40
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας - - - - 3.00
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας - - - - - 1.90
Σκάλα Ποταμιά ► Παράδεισος & Αλυκή & Γύρω από το νησί 2.50
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.10
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - 3.103.40
Σκάλα Ραχώνι & Πάχης ► Λιμένας - - - - - 1.80
Σκάλα Σωτήρος ► Λιμένας - - - - 2.70
Θεολόγος ► Λιμένας - - - - 6.70
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
  • Το Go Thassos ενημερώνει τακτικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ όταν γίνονται διαθέσιμα.
  • Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν άμεση σχέση με τα δρομολόγια των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.
  • Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ για να επιβεβαιώσετε το δρομολόγιο που σας ενδιαφέρει.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για να επιβεβαιώσετε τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων.
Τηλεφωνήστε: 25930-22162

Σάββατο
Δρομολόγια Ώρες
Λιμενάρια ► Θεολόγος - 1.80
Λιμενάρια ► Λιμένας - - - - 3.105.00
Λιμένας ► Παναγία, Ποταμιά & Σκάλα Ποταμιά - - - - 1.801.90
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - 3.105.00
Λιμένας ► Θεολόγος - - 6.70
Παναγία ► Λιμένας - - - - 1.80
Ποταμιά ► Λιμένας - - - - 1.80
Ποτός ► Λιμένας - - - - 5.30
Ποτός ► Θεολόγος - - 1.80
Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.40
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας - - - - 2.10
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - 3.103.40
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας - - - - 2.10
Θεολόγος ► Λιμένας - - - 6.70
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
  • Το Go Thassos ενημερώνει τακτικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ όταν γίνονται διαθέσιμα.
  • Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν άμεση σχέση με τα δρομολόγια των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.
  • Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ για να επιβεβαιώσετε το δρομολόγιο που σας ενδιαφέρει.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για να επιβεβαιώσετε τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων.
Τηλεφωνήστε: 25930-22162

Κυριακή
Δρομολόγια Ώρες
Λιμενάρια ► Θεολόγος - 1.80
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος - - 3.10
Λιμενάρια & Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας - - 2.003.00
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά - - 1.90
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά - - 1.80
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός - - 5.00
Λιμένας ► Θεολόγος - 6.70
Παναγία ► Λιμένας - - 1.80
Ποταμιά ► Λιμένας - - 1.80
Ποτός ► Λιμένας - - 5.30
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος - - 3.40
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - 2.803.10
Πρίνος ► Λιμένας - - - 2.40
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας - - 1.90
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - 3.103.40
Θεολόγος ► - - 6.70
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
  • Το Go Thassos ενημερώνει τακτικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ όταν γίνονται διαθέσιμα.
  • Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν άμεση σχέση με τα δρομολόγια των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.
  • Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ για να επιβεβαιώσετε το δρομολόγιο που σας ενδιαφέρει.

Φόρουμ

Τελευταία Σχόλια

Loading...

Βρείτε μας στο Facebook