Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου & Τιμές

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για να επιβεβαιώσετε τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων.
Τηλεφωνήστε: 25930-22162

Δευτέρα - Παρασκευή
Δρομολόγια Ώρες
Αλυκή ► Λιμένας 4.10
Αλυκή ► Ποτός & Λιμενάρια 2.70 & 3.00
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας - - - - - 2.20
Κινίρα & Παράδεισος ► Λιμένας 2.80
Λιμενάρια ► Αλυκή & Γύρω από το νησί 3.00
Λιμενάρια ► Θεολόγος - - - 1.80
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας - - - - 3.10 & 5.00
Λιμένας ► Κινίρα & Παράδεισος 2.80
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - - 5.00 & 5.30
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Πρίνος 11.50
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Παναγία 11.50
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος - - - - - - 2.10
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά - - - - - 1.80
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά - - - - - 1.90
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά - - - - 2.20
Λιμένας ► Αλυκή 4.10
Λιμένας ► Θεολόγος - - - 6.70
Παναγία ► Λιμένας - - - - - 1.80
Ποταμιά ► Λιμένας - - - - - 1.80
Ποτός ► Θεολόγος - - - - 1.80
Ποτός ► Αλυκή & Γύρω από το νησί 2.70
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας - - - - 3.40 & 5.30
Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.40
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - - 2.80 & 3.10
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - - 2.00 & 2.40
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας - - - - 3.00
Σκάλα Ποταμιά ► Αλυκή & Γύρω από το νησί 2.50
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας - - - - - 1.90
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.10
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - - - 3.10 & 3.40
Σκάλα Ραχώνι & Πάχης ► Λιμένας - - - - - 1.80
Σκάλα Σωτήρος ► Λιμένας - - - - 2.70
Θεολόγος ► Λιμένας - - - - 6.70
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
  • Το Go Thassos ενημερώνει τακτικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ όταν γίνονται διαθέσιμα.
  • Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν άμεση σχέση με τα δρομολόγια των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.
  • Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ για να επιβεβαιώσετε το δρομολόγιο που σας ενδιαφέρει.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για να επιβεβαιώσετε τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων.
Τηλεφωνήστε: 25930-22162

Σάββατο
Δρομολόγια Ώρες
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας - - - - 2.20
Λιμενάρια ► Θεολόγος - - 1.80
Λιμενάρια ► Λιμένας - - - - 5.00
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - 5.00 & 5.30
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά - - - - 2.20
Λιμένας ► Θεολόγος - - 6,70
Λιμένας ► Παναγία, Ποταμιά & Σκάλα Ποταμιά - - - - 1.80
Παναγία ► Λιμένας - - - - 1.80
Ποταμιά ► Λιμένας - - - - 1.80
Ποτός ► Θεολόγος - - - 1.80
Ποτός ► Λιμένας - - - - 5.30
Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.40
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας - - - - 1.90
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας - - - - - 2.10
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - - - - 3.10 & 3,40
Θεολόγος ► Λιμένας - - - 6.70
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
  • Το Go Thassos ενημερώνει τακτικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ όταν γίνονται διαθέσιμα.
  • Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν άμεση σχέση με τα δρομολόγια των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.
  • Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ για να επιβεβαιώσετε το δρομολόγιο που σας ενδιαφέρει.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για να επιβεβαιώσετε τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων.
Τηλεφωνήστε: 25930-22162

Κυριακή
Δρομολόγια Ώρες
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας - 2.20
Λιμενάρια ► Θεολόγος - 1.80
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας - 3.10 & 5.00
Λιμένας ► Παναγία, Ποταμιά & Σκάλα Ποταμιά - 1.80
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός - 5.00 & 5.30
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά - 2.20
Λιμένας ► Θεολόγος - 6.70
Παναγία ► Λιμένας - 1.80
Ποταμιά ► Λιμένας - 1.80
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας - 3.40 & 5.30
Ποτός ► Θεολόγος - 1.80
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - 2.80 & 3.10
Πρίνος ► Λιμένας - 2.40
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας - 1.90
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός - 3.10 & 3.40
Θεολόγος ► Λιμένας - 6.70
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
  • Το Go Thassos ενημερώνει τακτικά τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ όταν γίνονται διαθέσιμα.
  • Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ έχουν άμεση σχέση με τα δρομολόγια των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραμμών.
  • Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΚΤΕΛ για να επιβεβαιώσετε το δρομολόγιο που σας ενδιαφέρει.

Φόρουμ

Τελευταία Σχόλια

Loading...

Βρείτε μας στο Facebook